Hemsida

Om Lätt byte

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar

 

 

NU-sången

Kära akuten snart finns du ej mer

Ingen begriper varför det sker

Borta är sansen

Och ambulansen

Det som blir kvar är begravningskransen

Landstingets kloka gubbar mumlar och ler

Att det bär åt fanders är det ingen som ser

:Kära akuten ...

:Ingen begriper ...

 

Läkarna rymmer det blir inga fler

De som blir kvar de orkar ej mer

Borta är musten

Och arbetslusten

Det som känns starkast är rena förlusten

Låt oss ge eftertanken en klok minut

Ge oss på denna dumma fars ett lyckligt slut

:Kära akuten vi vill ha dig kvar ...

:Det var ju vettigt såsom det var ...

 

Kära doktorer ni ser vad som sker

Kom snart tillbaka vi bönar och ber

Ge fan i besluten

Att stänga akuten

Tänk att debatten inte är slut än

så länge hoppet finns ger vi ej opp

Än ha vi stridens flagga hissad i högsta topp

:Kära akuten än finns du hos oss

:Än kan vi för din fortlevnad slåss

 

Robert Staiger 2007-10-14

 

Hemsida

Om Lätt byte

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar