Ingångssida

Om Tjugoett

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar

Biljetter till
Ljungskilerevyn 2018 TJUGOETT

För medlemmar i Landstingets Personalklubb

Här kan du köpa rabatterade biljetter till Ljungskilerevyn 2018. Personalklubben ger 50 kronor i rabatt. Priserna gäller med rabatten avdragen. När du sänt beställningen får du en bekräftelse med instruktion om betalning. Vi tar endast emot betalning till bankgiro 719-8195 (betaltjänst: Evama medici HB) eller via Swish. Du får all information om betalning när beställningen bekräftats.

Biljettpriser:
Vuxen medlem i personalklubben: 140 kronor
Vuxen som inte är medlem: 190 kronor
Ungdomar som inte fyllt 16 år: 100 kronor
Barn under 7 år i vuxens sällskap: gratis

Biljettbeställning till Ljungskilerevyn 2018 Tjugoett

Jag beställer följande biljetter:

Vuxna medlem(mar) i personalklubben à 140 kronor
Vuxna (övriga) à 190 kronor
Barn och ungdom under 16 år 100 kronor
Barn under 7 år i vuxens sällskap (gratis)

Summa kronor Sammanlagt biljetter.

Namn: * (du som beställer)
Personnummer: * (du som beställer)
Arbetsplats i VGR: *
Hemadress: *
Postnummer: *
Postort: *
Telefon:
Mobiltelefon:
E-postadress: *
* = obligatorisk uppgift

Länk till den vanliga beställningssidan för dem som inte är medlemmar i Landstingets Personalklubb

Ingångssida

Om Tjugoett

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar