Ingångssida

Om Valet och kvalet

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar

Biljetter till
Ljungskilerevyn 2019 Valet och kvalet

För medlemmar i Ljungskile Teatersällskap

Här kan du köpa biljetter till Ljungskilerevyn 2019. När du sänt beställningen får du en bekräftelse med instruktion om betalning. Vi tar endast emot betalning till bankgiro 719-8195 (betaltjänst: Evama medici HB) eller via Swish. Du får all information om betalning när beställningen bekräftats.

Biljettpriser:
Vuxen medlem i Ljungskile Teatersällskap: 150 kronor
Vuxen som inte är medlem: 200 kronor
Ungdomar som inte fyllt 16 år: 100 kronor
Barn under 7 år i vuxens sällskap: gratis

Biljettbeställning till Ljungskilerevyn 2019 Valet och kvalet

Jag beställer följande biljetter:

Vuxna medlem(mar) i Teatersällskapet à 150 kronor
Vuxna (övriga) à 200 kronor
Barn och ungdom under 16 år 100 kronor
Barn under 7 år i vuxens sällskap (gratis)

Summa kronor Sammanlagt biljetter.

Namn: * (du som beställer)
Adress: *
Postnummer: *
Postort: *
Telefon:
Mobiltelefon:
E-postadress: *
* = obligatorisk uppgift

Länk till den vanliga beställningssidan för dem som inte är medlemmar i Ljungskile Teatersällskap

Ingångssida

Om Valet och kvalet

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar