Ingångssida

Om Dörren är öppen

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar

Biljetter till Ljungskilerevyn 2024
Dörren är öppen

Här kan du köpa biljetter till Ljungskilerevyn 2024. När du sänt beställningen får du en bekräftelse med instruktion om betalning. Vi tar endast emot betalning via Swish 1231929868 eller till bankgiro 719-8195 (betaltjänst: Evama medici HB). Du får all information om betalning när beställningen bekräftats.

Biljettpriser:
Vuxen: 250 kronor
Ungdomar till och med 18 år: 100 kronor
Barn till och med 7 år i vuxens sällskap: gratis

Betalning görs till vår betaltjänst Evama medici HB.

Swish 1231929868
bankgiro 719-8195

Biljettbeställning till Ljungskilerevyn 2023 Måttet är rågat

Jag beställer följande biljetter:

Vuxna à 250 kronor
Barn och ungdom till och med 18 ā 100 kronor
Barn till och med 7 år i vuxens sällskap (gratis)

Summa kronor Sammanlagt biljetter.

Namn: * (du som beställer)
Adress: *
Postnummer: *
Postort: *
Telefon:
Mobiltelefon:
E-postadress: *
* = obligatorisk uppgift

Ingångssida

Om Dörren är öppen

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar