Ingångssida

Om Vart är vi på väg

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar

Produktion

2021
Urblåst - en viral storm

eller

Kulingvarning

Akt 1

Ouvertyr akt 1 (Fångad av en stormvind)

Coronavakt (Sketch)

Corona, Corona (Corrine, Corrina/Carina)

Jobba digitalt (9-5)

  

Akt 2

Ouvertyr akt 2 (Csárdás)

Väderhallåer

Pippi 75 år


Telefon- och adresslista

Revyer på Youtube

I denna ruta samlas alla idéer som kommer in via e-post till magnus.fogelberg@fogare.eu

2020-06-06 Magnus: m.h.t. karantänssituation "streamas" många evenemang via Internet. Streaming borde kallas strömning på svenska, men steget är kort till att köra strömming i nätet.
2020-06-06 Lena: In the mood kan sjungas, fin låt men snabb och kräver gott textminne, kanske duett.
2020-06-12 Lena: Varför bor någon här?
2020-06-14 Philip: Digitala möten. Slås eventuellt ihop med distansstädning och Jobba digitalt.
2020-06-27 Magnus: Delila sjungs trevligt av Loa Falkman hos Lotta på Liseberg. Bra låt för Philip.
2020-07-11 Lena: Allt syns när man är naken med BAO.
2020-07-16 Anders: My Sharona med musik av Berton Averre och Doug Fieger har parodierats med text av Anders kollega Zubin Damania som förstås handlar om Covid-19. Med svensk text av Anders kandidat för vårt coronablock.

Ingångssida

Om Vart är vi på väg

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar