Ingångssida

Om Får jag lov

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar

Ulvesundsvår

När det står klart att nybyggnationen i Ulvesund är under stark omprövning vill Lena Lönnqvist framföra sina farhågor och önskningar till musik av Hugo Alfvén, Roslagsvår. Texten är så skonsamt som möjligt ändrad från Alf Henrikssons originaltext, men budskapet att det inte ska byggas i Ulvesund är ändå mycket klart.
Text: Magnus Fogelberg
Framförs av Lena Lönnqvist

Solen sjunker bak Ulvön ner
fast trakten liknar sig snart ej mer.
Träden ner man hugger, maskiner bort dem drar,
och snart finns inget av skogen kvar.

Johansson, ska du bygga nu,
Johansson vi är ej trygga nu,
Johansson, börja skygga nu,
se hur ilskan re'n har slagit ut.

Johansson, hör protesterna,
spara av naturen resterna,
Johansson, hyresgästerna.
ska ej trängas ända vid vår knut.

Skynda dig, skynda dig, folket rustar sig
alla går och surar, på protesten lurar.
Skynda dig, skynda dig, folket samlar sig.
Öppna nu förnuftet och försök va' sund.

Skynda dig, skynda dig, ilskan sprider sig.
Vår protest den toppas, alla går och hoppas.
Skynda dig, skynda dig, planer smider sig.
vackert är vårt kära Ulvesund.

Johansson, hör du bråkarna?
Johansson, kom rör på påkarna,
Johansson, skit i kåkarna,
Tålamodet har nu tagit slut.

Daggen glittrar på gräs och strå,
och sommarskymningen lättar på.
Morgonrodnad syns ej bak fastigheters höjd,
och ulvesundsbon går så sorgset böjd.

Johansson, ska du ...

Ingångssida

Om Får jag lov

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar