Ingångssida

Om Får jag lov

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar

ABC-visa

Förkortningar är ett elände i kommunikationen människor emellan, och ändå älskar vi dem. Lena Lönnqvist gör en företagsrevision och möter Elin Fredriksson och Anneli Henriksson, och i deras samtal staplas missförstånden när man talar förkortningar. Efter sketchen sjungs en bokstavsvisa på Do re mi ur Sound of music.
Text: Magnus Fogelberg
Framförs av Lena Lönnqvist, Elin Fredriksson och Anneli Henrikson

A, va' ja' e' bra i da'
Be mig göra någonting
Ce på mej va' ja'e' fin
De' går alltid bra för mej
E' de' något som du vill
eFtersom jag ju finns till
Ge mig dina önskemål
Håhåhå de' ska nog gå

Ifall du e' dum mot mej
Jitter ja' ej göra nå't
Kå(/o)da väldigt klibbigt e'
eLler e' de' kryptogram
äMbar vatten fylls uti
äNda tills det blivit fullt
Oro känner du var gång
P-biljetten tagit slut

Qul e' de' med varje skämt
äRr man får när man sej skär
eSter e ett kvinnonamn
Te man dricker med citron
Uti skogen ska vi gå
Ve och fasa vilket sjå
Dubbel-W är speciellt
eXtra konstigt ser det ut

Yr du snurrar i din dans
Zäta blott en bokstav e'
Å va' skönt, min visa snart
Är till slutet kommen fram
Ö i vattnet kastats ut
Vill man obegriplig va'
man förkortningar kan ta
men hela ord man helst bör ha.

Ingångssida

Om Får jag lov

Om Teatersällskapet

Kontakt, länkar