Så här såg Bohusläningen ut när den kom den 15 januari 2009

Bohusläningen innehöll ett stort reportage om Ljungskilerevyn och Ljungskile Teatersällskap som fyllde förstasidan i både huvudtidnigen och Uddevallasektionen torsdagen den 15 januari 2009.

Se artiklarna om Lätt byte i huvudtidningen och Uddevallasektionen